Material Obligatori

Material obligatori per equip:

1 bolígraf
1 xiulet
1 brúixola
1 funda estanca portamapes
1 funda estanca (per al mòbil, etc) per al caiac
1 kit reparacions btt
1 farmaciola
1 telèfon mòbil

Material obligatori individual:

1 Bicicleta tot-terreny
1 Motxilla per portar tot el material
1 bidó o camelback mínim 1 litre
1 Sabatilles esportives
1 Paravent impermeable
3 Barretes
1 Casc col•locat durant tot el raid
1 Manta tèrmica
1 Guants de bicicleta
1 Ulleres

Material individual específic de Aventura:

1 arnés d’escalada
1 mosquetó
1 peus de gat OPCIONAL
1 rems (si es volen portar els propis, sinó els posa l'organització) 

Material individual específic de Èlit:

1 arnés d’escalada
1 mosquetó
1 peus de gat
1 patins amb proteccions (2 proteccions minim)
1 armilla reflectant per pels patins
1 rems (si es volen portar els propis, sinó els posa l'organització)